O knize

z novin, časopisů, přebalů...

 

 

Typ - ilustrovaný magazin pro moderní podnikání 7.1938

 

Slovanský přehled 1938

 

Lidové noviny 17.11.1938

 

Volná myšlenka 23.12.1938

 

Moravská orlice 17.4.1938

 

Národní listy 11.12.1938

 

Venkov 11.12.1938

 

Lidové noviny 4.12.1938

 

Polední list 15.12.1940