O knize

z kritiky "Dělnické osvěty" v roce 1938

(z přebalu knihy z roku 1947, 26. vydání)